Banner
Sản phẩm
BÒ LAISIND

Giá: Liên hệ

Đặc điểm:

Bò Laisind có màu vàng đậm, vàng cánh gián.

- Bò cái Laisind có trọng lượng 250-280 kg/con. Bò đực có trọng lượng 350-400 kg/con.

- Tuổi phối giống lần đầu 17-22 tháng và tuổi đẻ lứa đầu 27-32 tháng, khoảng cách giữa 2 lứa đẻ là 14-17 tháng.

- Khả năng tăng trọng trong giai đoạn 0-12 tháng tuổi: 450-500 g/con/ngày.