Banner
Sản phẩm
BÒ DROUGHTMASTER

Giá: Liên hệ

  

 
Xuất xứ: Bò được nhập về từ bang Queensland, Australia.
Đặc điểm:
- Màu lông từ màu vàng nhạt đến đỏ sậm. Dễ đẻ, lành tính, nuôi con tốt.
- Khối lượng lúc 24 tháng tuổi 310-340 kg (con cái); 340-380 kg (con đực).
- Tuổi đẻ lứa đầu 30-32 tháng. Khoảng cách 2 lứa đẻ 14-17 tháng.
Hiện đang cung cấp bò tơ Droughtmaster chờ phối và mang thai.