Banner
Sản phẩm
BÒ BRAHMAN

Giá: Liên hệ

 

 
Xuất xứ: Bò được nhập về từ bang Queensland, Australia.
Đặc điểm:
- Bò có lông màu cánh gián, vàng bánh mì hoặc đỏ.
- Khối lượng lúc 24 tháng tuổi 330-350 kg (con cái); 350-390 kg (con đực).
- Tuổi đẻ lứa đầu 30-34 tháng. Khoảng cách 2 lứa đẻ 15-18 tháng.
Hiện nay đang cung cấp bò tơ Brahman chờ phối hoặc bò tơ Brahman mang thai.