Banner
Sản phẩm
Trâu Đầm lầy

Giá: Liên hệ

Xuất xứ:

Trâu được nhập từ Thái Lan. Trâu đầm lầy có khả năng thích nghi tốt với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam, có khả năng chịu đựng kham khổ tốt, phàm ăn và dễ nuôi. Hiện trâu đầm lầy đã được nhập về và đang được nuôi giữ tại Trung tâm.

Đặc điểm:

- Trâu có lông màu đen, sừng hình lá.

- Khối lượng trưởng thành con đực là 450-500 kg.

 - Khối lượng trưởng thành con cái là 400-450 kg.

- Tuổi đẻ lứa đầu 30-36 tháng.

- Khoảng cách 2 lứa đẻ 18-22 tháng.

- Trọng lượng sơ sinh lớn: 25-30kg

- Tỷ lệ thịt xẻ: 42-45%

Bán giống: Hiện đang có giống