Banner
Sản phẩm
Giống Dê Bách Thảo

Giá: Liên hệ

Xuất xứ

Dê Bách Thảo là một giống dê nhà ở Việt Nam được hình thành từ việc lai giống giữa dê Alpinedê British-Alpine của Pháp với dê Ấn Độ, đây là giống dê to con, có lông đen, tai cụp và là giống dê kiêm dụng sữa và thịt.

Đặc điểm:

- Khối lượng trưởng thành 20-22kg

- Tuổi đẻ lứa đầu 10-11 tháng.

- Lứa đầu đẻ 1 con, từ lứa 2 đẻ từ 2-3 con

- Khoảng cách 2 lứa đẻ 7-8 tháng.

- Trọng lượng sơ sinh: 2-2,2kg

Bán giống: Hiện đang có giống