Banner
Sản phẩm
CỎ MOMBASA

Giá: Liên hệ
 
 
Tên khoa học: Panicum maximum cv. Mombasa
Tên thường gọi: Mombasa guinea
Nguồn gốc:Thái Lan              
Năng suất chất xanh: 250 - 300 tấn/ha/năm.
Protein thô: 8 - 12%.
Sử dụngDùng trong thu cắt, phơi khô và ủ chua
Thu hoạch:  Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa
 tiếp theo 30 – 35 ngày. Nếu chăm sóc tốt, các lứa cắt có thể thu trong vòng 25 – 30 ngày
Gieo trồng: Có 2 phương thức trồng:
- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng 6-8 tấn giống thân/ha (10000 m2/ha)
- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng khoảng 6 - 8 kg/ha (10000 m2/ha)
Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm.