Banner
Sản phẩm
CỎ TD58

Giá: Liên hệ
 
Tên thường gọi: cỏ Sả lá lớn
Nguồn gốc: Châu Phi              
Đặc điểm:Thân đứng, phần thân gốc màu tím (là đặc điểm dễ dàng phân biệt với giống cỏ Hamill, common, mombasa). Cỏ sống được ở các vùng thoát nước tốt, ẩm và màu mỡ. Khả năng chịu hạn trung bình, không chịu được ở những vùng có mùa khô kéo dài hơn 5 tháng. Cỏ có thể chịu ngập trong một thời gian rất ngắn.Có Sả có khả năng phát triển tốt trong điều kiện được chiếu sáng trực tiếp nhưng cũng có thể tốt trong điều kiện bị che bóng 30%. Trong điều kiện bị che 50%, cỏ giảm một nữa năng suất.
Năng suất chất xanh:  Năng suất trung bình 250 – 350 tấn/ha/năm, chăm sóc tốt có thể đạt 400 – 450 tấn/ha
Protein thô: 11-13%.
Sử dụng: Chủ yếu sử dụng để thu cắt cung cấp tại chuồng, ngoài ra có thể phơi khô và ủ chua
Thu hoạch: Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa tiếp theo 30 – 35 ngày.
Gieo trồng: Có 2 phương thức trồng:
- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng 6-8 tấn giống thân/ha (10000 m2/ha)
- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng khoảng 6 - 8 kg/ha (10000 m2/ha)
Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm.