Banner
Sản phẩm
CỎ HAMILL

Giá: Liên hệ
 
Tên khoa học: Panicum maximum cv. Hamill
Nguồn gốc: Châu Phi              
Đặc điểm: Họ hòa thảo, rễ chùm, thân đứng, thân và hoa màu trắng xanh, khả năng tái sinh rất tốt, ưu nhiều phân bón. Tuy nhiên, thu cắt không đúng lứa thân và lá sẽ già hóa nhanh hơn so với giống TD58
Năng suất chất xanh: 250 – 300 tấn/ha/năm. Chăm sóc tốt năng suất có thể đạt 400 – 450 tấn/ha/năm
Protein thô: 11 - 13%.
Sử dụng: Dùng trong thu cắt, phơi khô và ủ chua
Thu hoạch: Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa
 tiếp theo 30 – 35 ngày.
Gieo trồng: Trồng bằng hạt hoặc trồng bằng thân gốc,
lượng hạt giống cần cho 1ha (10.000 m2) là 6 – 8 kg/ha.  

Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm