Banner
Sản phẩm
CỎ K280

Giá: Liên hệ
Tên khoa học: Panicum maximum cv. K280
Tên thường gọi: Sả lá nhỏ
Nguồn gốc:Châu Phi              
Đặc điểm: Thân đứng, rễ chùm và rễ phát triển mạnh theo chiều sâu. Trên thân và lá có lông tơ nên khả năng chịu hạn và dẫm đạp rất tốt. Rất thích hợp cho đồng cỏ chăn thả
Năng suất chất xanh: 200 - 220 tấn/ha/năm.
Protein thô: 10 - 11%.
Sử dụng: Dùng trong chăn thả là chính
Thu hoạch: Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa tiếp theo 30 – 35 ngày.
Gieo trồng: Trồng bằng hạt hoặc trồng bằng thân gốc, lượng hạt giống cần cho 1ha (10.000 m2) là 6 – 8 kg/ha. 
Khả năng: Chịu giẫm đạp, chịu hạn, chịu bóng và đất nghèo dinh dưỡng.
Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm.