Banner

CHIÊU SINH LỚP GIEO TINH NHÂN TẠO TRÂU BÒ NÂNG CAO 22/06/2020

 

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

Số:            /ĐT-TTGSL

V/v: Kế hoạch đào tạo 2020

“Kỹ thuật viên Gieo tinh nhân tạo trâu, bò nâng cao”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Bình Dương, ngày 11  tháng 5 năm 2020


 

Kính gửi:  Các đơn vị vá cá nhân

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn (RRDC) sẽ tổ chức các khóa huấn luyện “Kỹ thuật viên Gieo tinh nhân tạo trâu, bò nâng cao” trong năm 2020 như sau:

-                   Thời gian dự kiến: 01 tuần (22/6/2020-26/6/2020)

-                   Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc

-                   Đối tượng học viên: các kỹ thuật viên đang thực hành gieo tinh nhân tạo trâu bò

Nội dung:

                Lý thuyết (30%):

-                    Các yết tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trâu, bò

-                   Một số biện pháp nâng cao khả năng sản cho trâu, bò

-                   Vai trò của hocmon trong sinh sản trâu, bò

-                   Các phương pháp chẩn đoán có thai trên trâu, bò

                Thực hành (70%):

-                   Phương pháp khám thai, khám đường sinh dục qua trực tràng

-                   Phương pháp xác định tuổi thai

-                   Điều trị các bệnh sinh sản trên trâu, bò

-                   Sử dụng hocmon trong điều trị sinh sản cho trâu, bò 

Học phí: 4.500.000 đồng/học viên bao gồm chi phí tài liệu, vật tư thực tập, chi phí ăn, ở…. không bao gồm chi phí cá nhân.

Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu đào tạo, xin liên hệ với Trung tâm theo địa chỉ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274 3564 220; Fax: 0274  3564 465. Gặp chị Ngân: 0903 050 013

Rất mong nhận được sự hợp tác của đơn vị .

Trân trọng kính chào!

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-          Như trên