Banner

TỔNG KẾT LỚP HỌC “KỸ THUẬT VIÊN GIEO TINH NHÂN TẠO TRÂU, BÒ CƠ BẢN 20-31/07/2020”

         Ngày 31/7/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc đã tổ chức lớp bế giảng và trao chứng chỉ cho 21 học viên tham dự khóa học gieo tinh nhân tạo trâu bò cơ bản từ ngày 20-31/07.

         Sau 2 tuần liên tục học tập, lớp học đã được tổ chức nghiêm túc, chuẩn mực, đúng tiến độ và nội dung. Kết thúc khóa học 100% học viên đều có kỹ năng thu tinh nhân tạo thành thạo và hoạt động độc lập sau khi trở về địa phương.

        Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục mở các lớp đào tào gieo tinh từ cơ bản đến nâng cao, do vậy Trung tâm rất vinh dự được tiếp đón các học viên từ các tỉnh trên cả nước về tham dự.

              Trân trọng cảm ơn!