Banner

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT VIÊN GIEO TINH NHÂN TẠO TRÂU BÒ NÂNG CAO 18/7/2022

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

Số:            /ĐT-TTGSL

V/v: Kế hoạch đào tạo 2022

“Kỹ thuật viên Gieo tinh nhân tạo trâu, bò nâng cao”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Bình Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:  Các đơn vị vá cá nhân


Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn (RRDC) sẽ tổ chức các khóa huấn luyện “Kỹ thuật viên Gieo tinh nhân tạo trâu, bò nâng cao” trong năm 2022 như sau:

-                   Thời gian dự kiến: 01 tuần (18/7/2022-22/7/2022)

-                    Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

-                   Đối tượng học viên: các kỹ thuật viên đang thực hành gieo tinh nhân tạo trâu bò

 Nội dung:

Lý thuyết (30%):

-                    Các yết tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trâu, bò

-                   Một số biện pháp nâng cao khả năng sản cho trâu, bò

-                   Vai trò của hocmon trong sinh sản trâu, bò

-                   Các phương pháp chẩn đoán có thai trên trâu, bò

Thực hành (70%):

-                   Phương pháp khám thai, khám đường sinh dục qua trực tràng

-                   Phương pháp xác định tuổi thai

-                   Điều trị các bệnh sinh sản trên trâu, bò

-                   Sử dụng hocmon trong điều trị sinh sản cho trâu, bò

Học phí: 4.500.000 đồng/học viên bao gồm chi phí tài liệu, vật tư thực tập, chi phí ăn, ở…. không bao gồm chi phí cá nhân.

Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu đào tạo, xin liên hệ với Trung tâm theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn. Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274 3564 220; Fax: 0274  3564 465. Gặp chị Ngân: 0903 050 013

Rất mong nhận được sự hợp tác của đơn vị .

Trân trọng kính chào!

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-          Như trên

                     -       Văn Thư