Banner

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT VIÊN GIEO TINH NHÂN TẠO TRÂU BÒ CƠ BẢN 10/4/2023

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

Số:            /ĐT-TTGSL

V/v: Kế hoạch đào tạo 2023

“Kỹ thuật viên Gieo tinh nhân tạo trâu, bò”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Bình Dương, ngày  29 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Các đơn vị cá nhân

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn (RRDC) sẽ tổ chức các khóa huấn luyện “Kỹ thuật viên Gieo tinh nhân tạo trâu, bò” trong năm 2023 như sau:

1. Thời gian dự kiến: 02 tuần (17/4/2023-28/4/2023)

2. Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc

3. Đối tượng học viên: có trình độ 12/12

4. Nội dung

4.1 Lý thuyết (15%)

- Giống và công tác lai tạo giống bò sữa, bò thịt

- Sinh lý sinh sản bò cái, các chỉ tiêu đánh giá sinh sản bò cái

- Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo trâu bò bằng tinh cọng rạ

- Các biện pháp nâng cao khả năng sinh sản ở bò cái

- Một số bệnh sinh sản thường gặp ở bò, cách phòng trị

- Quản lý đàn, quản lý sinh sản, ghi chép trong gieo tinh nhân tạo

4.2 Thực hành (85%)

- Nhận biết các bộ phận, cơ quan sinh dục trên tiêu bản và trên bò sống

- Rèn luyện kỹ năng thực hành gieo tinh nhân tạo trên tiêu bản và trên thú sống

- Ghi chép và quản lý số liệu GTNT, quản lý đàn

5.  Học phí: 7.000.000 đồng/học viên bao gồm chi phí tài liệu, vật tư thực tập, chi phí ăn, ở…. không bao gồm chi phí đi lại và chi phí cá nhân.

Quý cơ quan có nhu cầu đào tạo, xin liên hệ với Trung tâm theo địa chỉ:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớnXã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình DươngĐT: 0274 3564 220; Fax: 0274 3564 465. Gặp chị Ngân: 0903 050 013

Rất mong nhận được sự hợp tác của đơn vị.

Trân trọng kính chào!

                                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC (đã ký)