Banner

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2014

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2014
 
Thực hiện chỉ đạo của BCH Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ năm 2012 – 2014. Đại hội khai mạc lúc 8h ngày 23 tháng 05 năm 2012. Tham dự Đại hội có PGS. TS. Đinh Văn Cải, phó viện trưởng viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền, ông Nguyễn Hữu Thao, Phó chủ tịch BCH Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam; ThS. Phí Như Liễu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể CBCNV, đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Đồng chí Nguyễn Văn Cử, phó chủ tịch Công đoàn thay mặt BCHCĐ nhiệm kỳ 2010-2012 đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014.
Nhiệm kỳ 2010-2012 là nhiệm kỳ có sự tách Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và tạo điều kiện tối đa của Giám đốc Trung tâm và Ban chấp hành công đoàn cấp trên, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi thành viên của BCH Công đoàn, hoạt động của công đoàn Trung tâm đã thực hiện tốt các hoạt động công đoàn theo yêu cầu đề ra và đạt được thành tích nhất định trong các mặt: giáo dục tư tưởng chính trị cho CBCNV, xây dựng phát triển đoàn thể và chăm lo đời sống cho CBCNV, tham gia công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT.
Hội nghị đã nhận nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi từ CBCNV, từ đại biểu tham dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện cùng Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam. Hội nghị đã đề ra Nghị quyết về phương hướng hoạt động của Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2012-2014 với sự thống nhất cao.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 gồm 3 đồng chí ưu tú: Đ/c Nguyễn Văn Cử, đ/c Lê Thị Nguyệt và đ/c Nguyễn Văn Tiến. Đại hội bế mạc lúc 11h cùng ngày.