Banner

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

 

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác trong 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn đã tiến hành hội nghị vào lúc 8h30 ngày 3 tháng 7 năm 2012. Tham dự hội nghị có GS. TS. Bùi Chí Bửu Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, PGS. TS. Đinh Văn Cải, PGS. TS. Lã Văn Kính Phó viện trưởng, ThS. Lê Phan Dũng, trưởng phòng KH&HTQT, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCVN của Trung tâm.
Thay mặt Ban Giám đốc, ThS. Phí Như Liễu, Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn do sự biến động của thị trường nhưng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, sự đồng thuận tối đa của toàn thể CBCNV nên Trung tâm đã được nhiều thành tích trong 6 tháng đầu năm. Đạt nhiều đề tài nghiên cứu KH, các đề tài dự án có hàm lượng khoa học cao với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng.Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên đàn gia súc đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Lương và thu nhập của CBCNV đạt kế hoạch được giao là 55 triệu đồng/người/năm. Chính sách ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực trẻ được nhiều cán bộ nghiên cứu hoan nghênh.
Hội nghị đã nhận nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi từ CBCNV, từ đại biểu tham dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam. Hội nghị đã kết thúc trong niềm vui hân hoan của toàn thể đại biểu tham dự cùng CBCNV về những kết quả đạt được và định hướng tương lai rạng ngời.