Banner

Cơ cấu tổ chức

I. Ban giám đốc

           Giám đốc: TS. Phạm Văn Quyến. ĐT:0913.951.554. Email: phamvanquyen52018@gmail.com

           Phó giám đốc: ThS. Hoàng Thị Ngân. ĐT: 0903.050.013. Email: hoangnganrrtc@yahoo.com

II. Các phòng chức năng

1. Phòng nghiệp vụ tổng hợp

           Trưởng phòng: Cử nhân: Lê Thị Nguyệt (Kiêm kế toán trưởng Trung tâm). ĐT: 0919.224.602. Email: nguyetrrtc@yahoo.com

           Phó phòng: Cử nhân: Vũ Thanh Sơn. ĐT: 0974.866.679. Email: thanhson1610@gmail.com

2. Trại thực nghiệm chăn nuôi

           Phó phụ trách trại chăn nuôi: ThS Bùi Ngọc Hùng. ĐT.0923.377.480. Email:ngochungrrtc@gmail.com

3. Trạm thực nghiệm sản xuất cây thức ăn chăn nuôi

          Trạm trưởng: ThS Nguyễn Văn Tiến. ĐT: 0961.251.106.  Email: nguyenvantienrrtc@yahoo.com.vn

           Phó trạm: ThS Nguyễn Thị Thủy. ĐT: 0974.628.979 Email: nguyenthuycnty@gmail.com