Banner
Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Hải, Huỳnh Văn Thảo, Trầm Thanh Hải và Trần Văn Nhứt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ Địa chỉ: Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. TÓM TẮT         Khảo nghiệm được tiến hành tại các ...
Phạm Văn Quyến 1, Trần Thị Cẩm 2 , Lê Thị Mỹ Hiếu 3 , Giang Vi Sal1 và Nguyễn Ngọc Hùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ; 2Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh; 3Huyện Đoàn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Tác giả liên hệ: Phạm Văn Quyến; Điện thoại:0913951554; Email:phamvanquyen.rrdc.iasvn@gmail.com ...
Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân  Trung tâm nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi gia súc lớn – Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ Tác giả liên hệ: Đinh Văn Cải; Tel: 0903730420, Email: caidinhvan@gmail.com Tóm tắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn ngày nay tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu trâu và ...
Phạm Văn Quyến, Phí Như Liễu và Đinh Văn Cải Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn – Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ Tác giả liên hệ: Phạm Văn Quyến; Tel: 0913951554; Email: phamvanquyen.rrdc.iasvn@gmail.com           Nghiên cứu về bò thịt, bò sữa, dê thịt, dê sữa tại Trung tâm Nghiên cứu và ...
Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đinh Văn Cải Trung tâm nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi gia súc lớn – Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ Tác giả liên hệ: Phí Như Liễu, Tel: 0913143725, Email: phinhulieurrdc@gmail.com        Tháng 11/1994 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Gia súc lớn Sông Bé đã tiếp nhận 88 con của ba ...
Đinh Văn Cải và Nguyễn Thị Thủy Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn Tác giả liên hệ: Đinh Văn Cải; Email: caidinhvan@gmail.com; Tel: 0903730420.         Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn ngày nay, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu trâu và đồng cỏ Sông Bé. Trung tâm được ...
Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Văn Phong, Huỳnh Văn Thảo, Trầm Thanh Hải 1Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ Địa chỉ: Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương TÓM TẮT        Nghiên cứu được tiến hành tại các hộ nông ...
Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Huỳnh Văn Thảo, Trầm Thanh Hải, Trần Văn Nhứt, Thạch Thị Hòn và Trần Văn Trước Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ Địa chỉ: Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. TÓM TẮT       Điều tra được tiến hành tại các nông hộ tại 5 xã: phước ...
Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Hải, Huỳnh Văn Thảo, Trầm Thanh Hải và Trần Văn Nhứt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ Địa chỉ: Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. TÓM TẮT         Khảo nghiệm được tiến hành tại các ...
  Nguyễn Thị Thủy1, Đoàn Đức Vũ2 và Ngô Hồng Phượng3 1Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn; 2Trung tâm Công nghệ sinh học Chăn nuôi; 3Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thủy. Mobi: 01683 912 039; Email: nguyenthuycnty@gmail.com ABSTRACT          The experiment was designed in incidental conjugation method for 20 ...
Trang:1 2 3