Banner
I. Ban giám đốc            Giám đốc: ThS. Đậu Vă Hải. ĐT:0918.088.570. Email: hai.dauvan70@gmail.com            Phó giám đốc: ThS. Hoàng Thị Ngân. ĐT: 0903.050.013. Email: hoangnganrrtc@yahoo.com            Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Tiến. ĐT: 0906.883.780. Email: nguyenvantienrrtc@yahoo.com.vn II. Các phòng chức năng 1. Phòng nghiệp ...
 Chức năng-Nhiệm vụ - Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về gia sức lớn (động vật nhai lại), cây thức ăn và đồng cỏ; - Giữ và nhân giống thuần, giống nhập và giống lai gia sức lớn; - Huấn luyện kỹ thuật viên và nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn, đồng cỏ; - Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ. - Sản xuất ...
 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn rất hân hạnh được hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực: - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao và tư vấn TBKT trong chăn nuôi gia súc và đồng cỏ; - Đào tạo, huấn luyện Kỹ thuật viên và Nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn (Gieo tinh nhân tạo ...