Banner
Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn rất hân hạnh được hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực:

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao và tư vấn TBKT trong chăn nuôi gia súc và đồng cỏ.

- Đào tạo, huấn luyện Kỹ thuật viên và Nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn (Gieo tinh nhân tạo cho trâu bò từ cơ bản đến nâng cao, các giải pháp nâng cao khả năng sản xuất, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc)

- Xây dựng và tư vấn xây dựng các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn. Mô hình, chuyển giao công nghệ và sản xuất giống gia súc phục vụ các thành phần kinh tế.

- Cung cấp giống bò thịt, bò sữa, trâu và giống cỏ năng suất chất lượng cao

Địa chỉ:

Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương .  Tel: 0274 3534 069; 0274 3564 220; fax: 0274. 3564465; email: trungtamgiasuclon@yahoo.com

Chức năng - Nhiệm vụ

- Nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về gia súc lớn (động vật nhai lại), cây thức ăn và đồng cỏ.

- Giữ và nhân giống thuần, giống nhập và giống lai gia sức lớn.

- Huấn luyện kỹ thuật viên và nông dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc lớn, đồng cỏ.

- Xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ. Sản xuất và cung cấp giống con gia súc lớn, giống cỏ phục vụ cho các thành phần kinh tế.  

Khả năng hợp tác :

Hợp tác với tất cả các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò, dê và phát triển đồng cỏ) như: nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao tiến bộ kĩ thuật sản xuất (xây dựng dự án, trực tiếp tham gia và cung cấp một số giống gia súc và giống cỏ năng suất chất lượng cao) và đào tạo huấn luyện kĩ thuật viên về các lĩnh vực trên.

Trung tâm mong muốn hợp tác với tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước